+63 95 5302 5807 [email protected]

How to Use Titan Gel

Ang Titan Gel ay ipinapahid sa panlabas ng bahagi ng (a)ri. Maaring icheck ang manual na kasama ng produkto para sa karagdagang impormasyon.

Titan Gel Benefits

Ang Titan Gel ay isang special gel para sa kalalakihan. Ito ay aprubado ng FDA at siguradong ligtas at epektibo. Meron po itong herbal and organic na ingredients para mapahusay ang pakikipag(t)alik. Maaaring gamitin ang Titan Gel sa special exercises tulad ng “(j)elqing” na naglalayong madagdagan ng hanggang 3-4 cm ang laki ng (a)ri.

1. Mapahusay ang pakikipag(t)alik.

2. Mapabuti ang daloy ng dugo sa iyong (a)ri at mapabilis (s)exual (a)rousal.

3. Tumutulong sa special exercises tulad ng “(j)elqing” na naglalayong madagdagan ng hanggang 3-4 cm ang laki ng (a)ri. 

Address

Sto. Tomas, Batangas
Philippines

Contact Us

Questions? Concerns? Don't hesistate to contact us!

Phone: (+63) 95 5302 5807
Email:  [email protected]

Follow Us